Bau und Architektur

Autodesk Revit
Preis:  CHF 2'999.78 inkl. MwSt.
MuM Architekturpaket Schweiz
Preis:  CHF 1'029.11 inkl. MwSt.
MuM Bauplan für AutoCAD / AutoCAD Architecture
Preis:  CHF 544.82 inkl. MwSt.
Sofistik Reinforcement Abonnement
Preis:  CHF 1'173.97 inkl. MwSt.
Autodesk Forma
Preis:  CHF 1'545.83 inkl. MwSt.
Enscape Einzelplatzlizenz
Preis:  CHF 556.72 inkl. MwSt.
MuM BIM Booster | Gesamtpaket für Revit
Preis:  CHF 1'772.84 inkl. MwSt.
MuM BIM Booster | Modul Kalkulation für Revit
Preis:  CHF 1'264.77 inkl. MwSt.
MuM BIM Booster | Modul Modellprüfung für Revit
Preis:  CHF 529.69 inkl. MwSt.
MuM BIM Booster | Modul Planung für Revit
Preis:  CHF 637.79 inkl. MwSt.